I slutet av 70-talet köpte jag min första tupp. Kort därefter inköptes ett antal hönor samt några kalkoner.

 

Verksamheten utvecklades succesivt och efter några år byggde jag länets första godkända fjäderfäslakteri.

 

Det har bedrivits kursverksamhet här på gården av Länsstyrelsen och Hushållningssällskapets försorg.

 

Jag lägger den största vikt på kvalitet och den skapas genom ett fritt betande på gårdens åkrar.

Hög kvalitativt foder samt friskt vatten från källan vid Uvberget.

 

Djuren köps in daggamla och får vistas i varma stallar tills dessa klarar att vistas ute.

Slakten sker humant här på gården. Genom att både uppfödning och slakt sker på samma plats undviks onödiga transporter.

Artikel i lokaltidningen Ljusnan